{$languageNav.curLabel}
1
 

Декларация за експлоатационни показатели

към Правна уредба по строителство (EU № 305/2011)

За запитване за Декларация за експлоатационни показатели съгласно BauPVO (Разпоредби за приемане на строителни обекти) използвайте възможностите на филтъра, които са на разположение.

Избор на продукти

Към Вашето запитване на разположение са следните документи:
Избор на продуктОбозначение на продуктаДокументНомер на декларация за експлоатационни показателиСваляне
MDA
Избор на продуктMDA Обозначение на продуктаMDA ДокументДекларация за експлоатационни показатели Номер на декларация за експлоатационни показателиMDA_Boryszew_DOP_20170421 21042017 Сваляне PDF